• One stop shopping
  • Kompetent rådgivning
  • Kvalitets produkter
Choose language

Handelsbetingelser

1. Køb hos GACELL A/S

Vi handler kun med erhvervsdrivende hos GACELL A/S.
Man skal have login for at kunne købe på www.gacell-power.dk


 


For at foretage et køb på www.gacell-power.dk skal du igennem 5 trin:


   • Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen

  • Indtast dine personlige oplysninger

  • Vælg forsendelses/betalingsmåde

  • Godkend vores handelsbetingelser

  • Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet


BESTILLING
www.gacell-power.dk kan du bestille varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.


 


Du er også altid velkommen til at ringe på telefon 961 02 961 og afgive din ordre.


 


Når du handler på www.gacell-power.dk indgås aftaler på dansk.


 


Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse kan du sende en mail til
salg@gacell-power.dk


 


BØRN OG UNGE UNDER 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.gacell-power.dk. En aftale kan altid annulleres af en relateret myndig person, hvis det kan dokumenteres, at køber er under 18 år.


2. KUNDESERVICE

Du kan kontakte kundeservice på tlf.: 961 02 961 fra kl. 7.00 – 16.00 (Fredage kl. 15.30) eller på mail salg@gacell-power.dk. Vi besvarer mails indenfor 24 timer i hverdagene. Vores lager har åben i tidsrummet kl. 7.00 – 15.00 og fredage kl. 14.30.


3. PRISER

Alle priser er opgivet både ekskl. og inkl. moms, hvor ikke andet er nævnt, og pålægges eventuelle gebyrer. Priserne er dagspriser. Priserne kan ændres med dags varsel. Dette gælder dog ikke allerede indgåede aftaler. Evt. udsendte prislister vil ikke automatisk blive erstattet af reviderede versioner. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.  Der tages forbehold for leveringssvigt fra GACELLs producenter, udsolgte varer og trykfejl.

Hvad er DPA tillæg?
Som følge af en EU-beslutning er GACELL pr. 1. januar 2009 pålagt at opkræve et DPA-tillæg ved salg af batterier.
Beløbet fremgår som et samlet beløb på vore fakturaer og i din indkøbskurv, når du køber online.

DPA = Dansk Producent Ansvar.
En afgift som danske producenter skal betale til Dansk Producent Ansvarssystem for, at de registrerer, administrerer samt overvåger importen samt skrotningen af en lang række materialer.


4. BETALING

På www.gacell-power.dk betaler du via konto, og får tilsendt en elektronisk faktura. Offentlige kunder (Amt / Kommune / Stat) kan også benytte betalingsformen konto og få en elektronisk faktura. HUSK: oplys EAN nummer i EAN-feltet under oprettelse af kontoen. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.gacell-power.dk. Såfremt køber ikke har oplyst mailadresse til fremsendelse af faktura, forbeholder GACELL A/S sig ret til at påføre fakturaer et mindre gebyr til dækning af udgifter til forsendelse og håndtering. Ved fakturabetaling forbeholder GACELL A/S sig ret til at opkræve et gebyr for fremsendelse af rykkerskrivelser ved manglende betaling. GACELL A/S forbeholder sig ret til at opkræve morarenter ved forsinket betaling.


5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Gacell A/S's producenter.
Se iøvrigt fragt og leveringsbetingelser under særskilt punkt her


 

6. REKLAMATIONSRET - ERHVERVSDRIVENDE

Finder køber, at der er transportskade på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre et begrundet forbehold til GACELL A/S på fragtbrevet og omgående at gøre erstatningskravet gældende overfor GACELL A/S.


 


Før du sender reklamationsformularen bør du læse følgende:


 


Reklamationen skal ske omgående efter fejlen er opdaget. Det letter en eventuel eftersendelse af ny vare, såfremt transportøren er blevet gjort opmærksom på reklamationen ved modtagelsen.


Såfremt køber mener, at der er mangler ved de leverede varer, skal reklamationen fremsættes umiddelbart efter konstateringen (Umiddelbart er maks. en uge efter modtagelsen).


 


Generelt er der 12 måneders reklamationsret, men da levetiden på produkterne afhænger af brugen fremgår det i hovedmenuen, hvad reklamationsretten er på hver produktgruppe.


 


Efter udfyldelse af nedenstående reklamationsformular fremsendes denne til GACELL A/S på salg@gacell-power.dk.


 


Reklamationsformularen skal godkendes af GACELL A/S. Såfremt dette sker skal varen fremsendes inklusiv faktura/følgeseddel til:
GACELL A/S
Sletten 17
7500 Holstebro


 


Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.


Husk at varen altid skal sendes tilbage i original emballage, og få en kvittering for afsendelse.
Fragtomkostningerne er for købers regning.


 


Såfremt en vare returneres for kreditering uden en teknisk begrundelse, krediteres kun 90% af fakturaen. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. Hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Såfremt dette konstateres opkræves et undersøgelsesgebyr på 350,00 kr. samt eventuelle fragtomkostninger.


 


Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på nedenstående reklamationsskema, kan GACELL A/S ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.


 


Udfyld reklamationsformularen og fremsend denne.


Tilknyttet fil: File iconreklamation.pdf (118 kB)

Det pålægger kunden at undersøge, om varen skal returneres som "farlig gods" - er dette tilfældet, skal dokumentet IMDG UN2794 skal udfyldes – find dokumentet her


Tilknyttet fil: File iconFarlig Gods dokument (29 kB)

Har du spørgsmål til, hvordan dokumentet udfyldes, kan du kontakte os på telefon 961 02 961, så vil vi være behjælpelige.


Faremærke 8 skal ligeledes påsættes forsendelsen ved oversøisk fragt. Se pdf.


Tilknyttet fil: File iconFaremærke 8 (298 kB)

7. FORTRYDELSESRET - ERHVERVSDRIVENDE

Vi tilbyder ikke fortrydelsesret til erhvervsdrivende8. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Gacell A/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.9. ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål kan du rette henvendelse til GACELL A/S på telefon 961 02961 eller på mail salg@gacell-power.dk.


10. GENERELT OM KØB HOS GACELL A/S

Der tages forbehold for indtastnings- og beregningsfejl.


 


VARENS ANVENDELSE
I forbindelse med køb af produkter er køberen, via datablade eller på anden måde, gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der giver køberen mulighed for at vurdere produktets anvendelighed. Udleverede brochurer eller datablade vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner. Før brug må køber selv afgøre, om produktet er egnet til den påtænkte opgave, og køber bærer selv risiko og ethvert ansvar ved brug af produktet.


 


ANSVAR
GACELL A/S er begrænset til tegnet produktansvarsforsikring. Denne kan udleveres/fremsendes på anmodning.


 


FORCE MAJEURE
Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det GACELL A/S for ethvert ansvar, og GACELL A/S forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Annulleringen skal i givet fald ske hurtigst muligt efter, at GACELL A/S har haft rimelig tid til at indhente fornødne oplysninger for vurderingen af, om ordren skal opretholdes. Virkningen af annullering er, at ethvert krav i henhold til den annullerede aftale borfalder for såvel GACELL A/S, som køberen. Under force majeure henhører bl.a. overenskomststridige som overenskomstmæssige arbejdskonflikter, krig, blokade, samt andre omstændigheder, som er udenfor GACELL A/S kontrol.


 


LOVVALG OG VÆRNETING
Parterne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved forhandling. I mangel af mindelig løsning afgøres tvisten mellem GACELL A/S og køber efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.


11. PERSONDATAPOLITIK

Det er i vores interesse at du trygt tør handle hos os. Derfor behandler vi dig og dine informationer med respekt og omhu, og lever op til den nye persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018.

Den fulde version af persondatapolitikken kan ses her12. COOKIES

På www.gacell-power.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.


13. LOGSTATISTIK

Vi bruger en logstatistik på www.gacell-power.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Log statistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.gacell-power.dk14. NYHEDSBREVE

Du kan vælge at modtage vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder information om os og vores produkter, relevante tilbud m.m. Du modtager kun nyhedsbrevet, når du har sagt udtrykkeligt "ja tak" hertil. Hvis ikke du længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig via websitet ved at klikke her: Afmeld


15 Brugsanvisninger

På varer med brugsanvisninger og øvrige relevante dokumenter, anbefales det at have installere Adobe Reader installeret.
Dokumenter til er tilgængelige på engelsk.


GACELL A/S

GACELL A/S leverer kvalitetsbatterier til konkurrencedygtige priser. Hos os får du profesionel rådgivning, god service og hurtig levering. Er du i tvivl om, hvad du skal bruge, så ring til os, så vi sammen kan finde præcis det batteri, som matcher dit behov.

Kundeservice

Har du spørgsmål til vores batterier eller ladere, står vi altid klar til at hjælpe dig. Vi er ved telefonen alle hverdage fra kl. 8.00 - 16.00 (fredage kl. 15.30), så er du i tvivl om, hvilket produkt, der matcher dit behov, eller finder du ikke det, du søger, så ring og lad os sammen finde den helt rigtige løsning.


Følg GACELL på:

GACELL A/S     Sletten 17     7500 Holstebro     Tlf: +45 961 02 961